Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte 2018:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2018

 

Årsmøte 2018:

Innkalling til årsmøte 2018

Forhåndsinnkalling årsmøte PDF

Nominasjon til styret 2018 

Årsmelding Agder parkour 2017

Handlingsplan for 2017:2018-avsluttet

Handlinsplan 2018:19

Resultatrapport 2017 agder parkour

Balanse 2018 agder parkour

Agder parkour budsjett 2018:2019

Forslag til endring av vedtekter 2018

Vedtekter Agder parkour 2018 (fastsatt av årsmøte 25.04.18)

 

Årsmøte 2017.

Årsmelding Agder parkour 2016

Handlingsplan for 2016:2017 avsluttet

Handlingsplan for 2017:2018

Vedtekter Agder parkour 2017

Protokoll årsmøte