Forsikring

Alle medlemskap hos Agder parkour inkluderer ulykkesforsikring gjennom Gjensidige. All trening i regi av Agder parkour går under forsikringen.

Forsikringen dekker:
Forsikringssum ved invaliditet er 600 000 pr.pers.
Behandlingsutgifter dekkes inntil 50.000kr ved en egenandel på 500kr.

Dersom barnet ditt har skadet seg ber vi dere melde ifra snarest til Mia-Marlena på Tlf. 97660908 eller mail post@agderparkour.com.