Hove jam 2015

Video fra vår første jam:

 

Parkour parken er nå ferdig og på nytt oppgradert på nytt i 2016!