Kontrakt

Alle medlem må signere kontrakt ved trening hos Vision parkour og skatepark.

Kontrakten fås og signeres i hallen. Kopi av avtalen legges ut her for gjennomlesning.