Media

Arbeidet for skate og parkour har flere ganger vært i media. Vi er stolte over å nå kunne tilby en flott aktivitetspark i Kristiansand. Linkene uker er til artikler fra Vison skatepark, Agder parkour og Blå Kors.

 

Prosjekt “parkour glede” Våren 2016: 

http://www.krsby.no/nyheter/skal-utvide-fritidstilbudet-for-barn-og-unge-45752

http://krs247.no/forbruker/fritid-hobby/lanserer-gratistilbud-for-ungdom-18388/

LOS Drømmefinale Høsten 2015: 

http://www.krsby.no/nyheter/lordag-kan-parkour-drommen-ga-i-oppfyllelse-35838

Hannibal 4 King hos Agder parkour Høsten 2015: 

http://www.nrk.no/sorlandet/har-du-muskler-nok-til-dette_-1.12351735

http://www.krsby.no/kategori/livsstil/hannibal-4-king-26839#o26839

Åpningen av Agder parkour lokale på Samsen Kulturhus 04.02.15:

http://sornett.no/arkiv/124966

http://www.fvn.no/sport/Se-de-spektakulare-parkourtriksene-2755368.html

http://lokalsporten.fvn.no/agder-parkour-apner-dorene-4-februar-pa-samsen-kulturhus/

 http://www.nrk.no/sorlandet/utrolige-parkourtriks-i-ny-hall-1.12190334

http://www.krsby.no/nyheter/agder-parkour-apner-pa-samsen-18622

Agder parkour i Turhallen 2014:  

04.12.14. Lokalsporten.fvn.no. Les artikkelen her:                                               http://lokalsporten.fvn.no/luftige-svev-er-hverdagskost-agder-parkour/

24.05.14: Oddernes Avis.  Les artikkelen her:                                                            https://nla.no/nor/studentside-gimlekollen/oddernes-avis/oddernes-avis&PHPSESSID=0tr4enp506h2aa3dv0ir3o65f5 (Utgave datert 15.mai 2014, s.10-11).

13.05.14. Radio Sør. Hør innslaget her:                                                          http://www.radiosor.no/artikkel.php?pid=18&aid=4145

26.06.14. Kristiansand Avis.  Les artikkelen her:                              http://www.kristiansandavis.no/index.php?id=518