Trivselsvakt

I parkourhallen har vi startet prosjektet “trivselsvakt” og håper foreldre ønsker å delta.

Hvordan fungerer det? 
1. Vi ønsker at 1-2 stk foreldre skal være trivselsvakt under treningen- altså når deres barn er på trening.
2. Som trivselsvakt tar du på deg en BLÅ refleksvest (se bilde) slik at alle kan se at du er trivselsvakt den timen du er der (de blå vestene ligger bak resepsjonen i parkourhallen).
3. Som trivselsvakt er dine oppgaver:
– passe på at alle er snille med hverandre.
– ta kontroll over en vanskelig situasjon mellom barna.
– ta kontakt med barn som føler seg utenfor eller har en dårlig dag.
– sirkulere i alle rom hvor trenerene ikke er slik at alle rom er under oppsyn.
– hjelpe trenerene med å ta vare på barna dersom en skade oppstå (det er her trenerene som er ansvarlig for å håndtere skader).

Det å stå i kø er mindre gøy og ofte den tiden hvor utfordringer oppstår. Vi ber trivselsvaktene hjelpe barna med å være vennlige mot hverandre i køen. Med hjelp fra trivselsvaktene kan trenerene bruke tiden til å fokusere på å hjelpe barna å lære.

Mia-Marlena Nordstokke er ansvarlig for prosjektet trivselsvakt. Dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til å starte opp så kontakt henne på post@agderparkour.no.

Dersom du som trivselsvakt opplever at et barn ikke har det bra (husk å skrive ned barnets navn) ber vi dere kontakte Mia-Marlena på Tlf. 97 66 09 08 

 

34033505_2122389497997690_6750579143424868352_n