Utmelding

Vi ønsker å bruke tiden på det vi mener er viktigst, nemlig medlemmene! Vi har derfor valgt å få en tredje part til å håndtere alt av fakturering.

Minner om at dato for utmelding er 15 desember (for vårsemester) og 15 juni (for høstsemester), dette står også bak på kontrakten som alle medlemmer har signert. 

Ved faktura spørsmål ber vi dere derfor henvende dere til:

Christiania Innfordring AS
co/Kredinor
Kjøita 18 , Kraftsenteret
4630 Kristiansand

38 00 30 60
post@cinn.no

Våre kontrakter er basert på Autogiro, for å sikre smidigist mulig oppgjør for både medlemmene og klubben.
Har du noen spørsmål angående betalingen eller evt feil, kan du kontakte CINN direkte.

OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP:

Dette dokumentet skal benyttes ved oppsigelse av medlemskap.

1- Print ut dette dokumentet.(PDF) UTMELDINGSKJEMA
Om du ikke har printer, må du skrive ned all infoen for hånd og sende det.

2- Fyll ut skjemaet.

3- Legg det i en konvolutt og send den til:
Christiania Innfordring AS
co/Kredinor
Kjøita 18 , Kraftsenteret
4630 Kristiansand

4. Dersom du har printer og scanner oppfordrer vi alle til å sende skjema pr. mail da det er lettere å dokumentere at utmelding er sendt dersom det skulle oppstå problemer.  Print ut skjema, skriv under, skan brevet og send det pr mail til: post@cinn.no

NB! Dette må nødt foregå i skriftlig form og sendes til CINN.

Bekreftelse på mottatt oppsigelse
Du får bekreftelse fra CINN innen en måned etter innlevert oppsigelse.

Kontoskifte
Dersom et medlem skifter konto må CINN kontaktes.
(Ny avtalegiro fullmakt må dermed opprettes.)